ul.Bogusława Ostapowicza 4

22 756 73 82

kontakt@zozprazmow.pl

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyborze oferty.

Dyrektor SPZOZ w Prażmowie informuje, że w postępowaniu na zakup lasera wysokoenergetycznego Polaris HP S, wybrano ofertę firmy RONOMED Sp. z o.o. Sp. K. ul. Przyjaźni 52/1U, 05-030 Wrocław.
Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryterium, tj. cena za przedmiot zamówienia.
 
 

Ogłoszenie o wyborze oferty.

Dyrektor SPZOZ w Prażmowie informuje, że w postępowaniu na zakup aparatu do terapii falą uderzeniową Rosetta ESWT z dużą i małą głowicą, wybrano ofertę firmy RONOMED Sp. z o.o. Sp. K. ul. Przyjaźni 52/1U, 05-030 Wrocław.
Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryterium, tj. cena za przedmiot zamówienia.
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

„Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Prażmowie, gm. Prażmów – wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich zgód.”

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji.

 

Termin składania ofert: 11.10.2021 rok do godz. 12:00

 

Adres strony prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/935dd23b-53f3-4a30-8478-cce6df7089b0

Ogłoszenie o zamówieniu

 

„Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Prażmowie, gm. Prażmów – wykonanie dokumentacji techniczne wraz z uzyskaniem wszelkich zgód”

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji

 

Termin składania ofert: 24.09.2021 rok do godz. 12:00

 

Adres strony prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3bfb20e6-8051-4635-91f0-dbf1c1c68ad6

 

Bogusława Ostapowicza 4

22 756 73 82

kontakt@zozprazmow.pl