ul.Bogusława Ostapowicza 4

22 756 73 82

kontakt@zozprazmow.pl

Naszą misją troska o zdrowie pacjentów.

Rodo

1. Administratorem danych osobowych pacjentów jest SP ZOZ w Prażmowie z siedzibą w 05 505 Prażmów, ul. Bogusława Ostapowicza 4,

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Piotr Borkowski, tel. 22 756 73 82 w. 20,

3. Dane osobowe pacjentów przetwarzane będą na podstawie art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE będą w celu realizacji świadczeń medycznych,

4. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pacjenta i mogą zostać udostępnione podmiotom leczniczym wykonującym badania laboratoryjne i diagnostyczne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane będzie zgodny z przepisami ustawy o Prawach Pacjenta,

6. Pacjent Posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

7. Pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji świadczeń medycznych.

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Specjalnie dla naszych pacjentów mamy przygotowany  system, dzięki któremu możemy w łatwy i szybki sposób umówić wizytę u lekarza przez internet, bez wychodzenia z domu co przede wszystkim zaoszczędzi czas poświęcony na staniu w kolejkach

Bogusława Ostapowicza 4

22 756 73 82

kontakt@zozprazmow.pl