ul.Bogusława Ostapowicza 4

22 756 73 82

kontakt@zozprazmow.pl

Rodo

1. Administratorem danych osobowych pacjentów jest SP ZOZ w Prażmowie z siedzibą w 05 505 Prażmów, ul. Bogusława Ostapowicza 4,

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Piotr Borkowski, tel. 22 756 73 82 w. 20,

3. Dane osobowe pacjentów przetwarzane będą na podstawie art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE będą w celu realizacji świadczeń medycznych,

4. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pacjenta i mogą zostać udostępnione podmiotom leczniczym wykonującym badania laboratoryjne i diagnostyczne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane będzie zgodny z przepisami ustawy o Prawach Pacjenta,

6. Pacjent Posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

7. Pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji świadczeń medycznych.

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Specjalnie dla naszych pacjentów mamy przygotowany  system, dzięki któremu możemy w łatwy i szybki sposób umówić wizytę u lekarza przez internet, bez wychodzenia z domu co przede wszystkim zaoszczędzi czas poświęcony na staniu w kolejkach

Bogusława Ostapowicza 4

22 756 73 82

kontakt@zozprazmow.pl