ul.Bogusława Ostapowicza 4

22 756 73 82

kontakt@zozprazmow.pl

Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prażmowie

22 756 73 82, 22 266 85 06

kontakt@zozprazmow.pl

Bogusława Ostapowicza 4
05-505 Prażmów

Główna 10, 05-540 Uwieliny

22 727 61 07, 22 266 85 07

Bogusława Ostapowicza 4

22 756 73 82

kontakt@zozprazmow.pl