ul.Bogusława Ostapowicza 4

22 756 73 82

kontakt@zozprazmow.pl

Naszą misją troska o zdrowie pacjentów.

Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prażmowie

22 266 85 06, 22 756 73 82

kontakt@zozprazmow.pl

Bogusława Ostapowicza 4
05-505 Prażmów

Główna 10, 05-540 Uwieliny

22 266 85 07, 22 727 61 07

Bogusława Ostapowicza 4

22 756 73 82

kontakt@zozprazmow.pl